Цени

Еднократно посещение20
Карта за 8 посещения замръзяване до 14 седимици, валидността 30 дена120 лв.
Карта за начинаещи 4 занятия (от 22.11 до 31.12)60 лв.
Карта за 8 посещения (за студенти, и пенсионери) 80 лв.
Индивидуално занятие80 лв.
Клас "Здрави крака" за месец50 лв.

Възможно е специално намаление за групи, както и по споразумение.