Индивидуални занятия

Позволяват най-гъвкав подход към ученика и неговата практика. Вниманието на преподавателя напълно ще е съсредоточено върху Вас и Вашата практика. Подготвяйки индивидуалния урок, преподавателят ще избере програма, подходяща за конкретния ученик, съобразена с неговите възможности и конституция.
По време на индивидуалните занятия можете да подберете Вашата индивидуална самостоятелна програма.
Препоръчваме да се посещава след като сте придобили базови знания по време на Уводния клас.