Интензивният клас

Интензивният клас е за тези, които редовно практикуват, посещават основно ниво около година и имат достатъчно зряла практика.
Програмата на този клас включва задълбочена практика на основните пози (поза изправен, навеждане напред, назад, усукване), сложно огъване назад, сложно усукване, баланс на ръце, вариации в обърнати пози. Последната седмица на всеки месец – практика пранаяма.
Интензивността се състои не в броя на изпълняваните асани, а в дълбочината и задълбоченото и точно отработване на позите. В позите работим с по-фино ниво на движение на кожата, дълбоките мускули, на отделни точки. Това се постига само при спокойно и съсредоточено състояние на съзнанието.
Предпоставки за такава практика са усвоена базова програма, подготвено и променено посредством практика тяло, по-съсредоточен и стабилен ум.
Сериозната и фина работа изисква повече време, затова занятията в интензивния клас продължават 2 часа.
Не ограничавайте занятията си само с посещенията на часовете на интензивния клас, които не са чести в нашия график. Паралелно посещавайте и заниманията в часовете на Основно ниво, а също така и Ниво 1 и 2.
Преди да дойдете в часа на Интензивния клас, консултирайте се с преподавателя, който води часовете.