Ниво 2

Както и Ниво 1, предназначението на това ниво е подготовка и извършване на мек преход към програмата на основния клас. Нивото на сложност тук се определя от преподавателя в зависимост от нивото на учениците. Основно внимание се отделя на обърнатите пози, а също така и на способността на учениците за по-осъзната и самостоятелна подготовка. Която е необходима за преминаване към програмата на Основно ниво.