Основно ниво

В този клас се включват ученици, преминали базовата програма, които са готови за по-сериозна работа. Нивото е предназначено за тези, които работят редовно не само в студиото, но и самостоятелно. Асаните се усложняват, обърнатите пози се изпълняват с вариации, а времето за изпълнение се увеличава и е повече от 5 минути. Тялото вече е готово не само за изпълнение на по-сложни асани, но и за усвояване на основите на работата с дишането (пранаяма). Практиката на пранаяма на ранен етап, когато тялото още не е достатъчно укрепнало от асаните, в най-добият случай ще е неефективна, а в най-лошият може да доведе до пагубни последици. Подготовката за пранаяма се извършва през четвъртата седмица на всеки месец.
В нашата програма има малко класове за основно ниво, защото повечето хора идват в началните нива. Ако графикът на основно ниво не Ви подхожда, посещавайте паралелно Ниво 1 или Ниво 2.
Ако практикувате от скоро, намирате се в отлична физическа форма, стремите се да вървите напред, можете да посещавате основно ниво, ако посещавате и началните групи – тогава работата в основното ниво наистина ще донесе желания резултат.