Пранаяма

Пранаяма – това са дихателни техники, които в действителност управляват фината енергия в нашия организъм. На тези занятия се изпълняват асани, които подготвят тялото за пранаяма – разтварят гръдния кош и успокояват ума. Това са преди всичко пасивни извивки и обърнатите пози в пасивен вариант. В зависимост от нивото на присъстващите, в края на занятието може да се дават техники за наблюдаване на дишането или някои пранаями. Айенгар ни учи, че към практикуване на пранаяма трябва да пристъпим едва след като сме усвоили практиката на асаните. Пранаяма увеличава жизнения обем на белите дробове и позволява да се постигне максимална вентилация. Тя също пречиства енергийните канали – нади, които пронизват финото тяло. Но най-важното достойнство на пранаяма е, че в нея умът става спокоен и безметежен, достигайки състояние на концентрация, близко до техниките, които е прието да се наричат медитативни.