poster

23 август 2014 |

Елена Улмасбаева (Русия)

Master of Balance

ул. Д-р Стойчо Йорданов 6, кв. Бриз, Варна

Facebook събитие

Айенгар йога студио във Варна
Master of Balance
23-24 август 2014
Представя
Елена Улмасбаева (Русия)
Единствения преподовател в
Източна Европа ниво Senior Int.3

Създателка на най-голямота мрежа в Европа
йога-студии << Йога практика>>

http://yoga.ru/app – App Store (професионално приложение за занимаването с йога!)

Място за провеждане:
Айенгар йога студио Master of Balance
Варна Ул. Доктор Стойчо Йорданов 6, оф.3

Расписанието на семинара:
23.08 – Сутришна практика
24.08 – Сутришна практика
Телефон за връзка:
Наталия
+359 898507920
+359 88581862
Мая
+359 8882277266
Йога Практика
yoga.ru