poster

11 септември 2016 | 08:00

Семинар с Оксана Богуш

Master of Balance

ул. Д-р Стойчо Йорданов 6, кв. Бриз, Варна

Facebook събитие

Преподоавтел на йога Айенгара от Украина Оксана Богуш е една от най-опитните преподователи в цялата страна, притежава Международен сертификат Junior Int. 1 RIMYI. Занимава се с йога Айенгар от 2005 година, а преподава от 2009 г.