poster

04 септември 2017 |

Уоркшоп с Олга Звонцова

Master of Balance

ул. Д-р Стойчо Йорданов 6, кв. Бриз, Варна

Facebook събитие

Преподавател по Айенгар йога и йогатерапия, Senior 2 Intermediate. Практикува Айенгар Йога от 1999 година. Преподава в Европа (България, Чехия, Германия, Турция). Ведущ преподавател на първия учителски курс в България. Изучавала е йога при Фаек Бирия,Гуруджи Айенгар и при семейството на Айенгар в RIMYI, Пуна,Индия. Обучавала е йогатерапия при Стефани Квирк.
Запишете се за предстоящите семинар: 4.09.2017-6.09.2017 от 7:00 до 10:00. Цена: 150 Лв.,еднократно посещение- 60 Лв.