ЦЕНОРАЗПИС

Еднократно посещение 8 посещения Специално занятие Индивидуално занятие 8 индивидуални занятия
20 лв. 80 лв. 30 лв. 60 лв. 400 лв.

Възможно е специално намаление за групи,
както и по споразумение с администрцията.