ТИП НА КАРТА ВАЛИДНОСТ цена за НИВО
8 10 12
посещения, лв
Жълта карта 30 дни 80 100 120 Ниво 1
Зелена карта 30 дни 80 Ниво 2, вечерни занятия, Наталия
Синя карта 40 дни 96 Ниво 1,2
Карта за индивидуални занятия или Мини-клас 60 дни, възможна е покупка за двама души 300 Занятията се провеждат в удобни за клиента часове, според уговорката с преподавателя

Възможно е специално намаление за групи,
както и по споразумение с администрцията .
Индивидуална практика – 60 лева за 1,5 – 2 часа.