ЦЕНИ

 

Price

Карти : от 01.10.2014
Жълта карта – валидност 30 дни. 8-10-12 посещения, (80,100,120 лева ) Ниво 1
Зелена карта – валидност 30 дни, 8 посещения ( 80 лева ) Ниво 2 ,вечерни занятия Наталия
Синя карта – валидност 40 дни , 8 посещения ( 96 лева) Ниво 1,2

Карта за индивидуални занятия или Мини-клас – валидност 60 дни , Възможна е покупка за двама души.10 посещения ( 300 лева ) Занятията се провеждат в удобни за клиента часове, според уговорката с преподавателя.
Планира се клас – динамична практика , която ще се провежда в рамките на час,
клас за хора в напреднала възраст , динамична практика за юноши , както и клас за бременни. Всички последно изброени ,ще се провеждат по предварително записване.
Възможно е специално намаление за групи , както и по споразумение с администрцията .
Индивидуална практика – 60 лева за 1,5 – 2 часа.