poster

18 декември 2016 | 08:30

Здрав Гръб

Master of Balance

ул. Д-р Стойчо Йорданов 6, кв. Бриз, Варна

Facebook събитие

Мастер-мастер клас
“ здоровая спина“.
„Причина боли в позвоночнике“
Разбираемся.
Мастер Клас и практическое занятие.

Мастер клас рассчитан на учеников любого уровня практики, также будет интересен учителям.
Мы научим на более осознанном уровне понимать, как работает тело в асанах, в том числе при проблемах в позвоночнике.
Какие есть противопаказания для выполнения некоторых поз.
Проводит:
Наталия Алони, занимается Йогой Айенгара с 2001 года, преподает Йогу Айенгара с 2010г. Сертификат преподавателя йоги института RIMYI: Junior Intermediate 1

Теоретическая часть:
Биомеханика позвоночника, определение зон жесткости и компенсаций в позвоночнике, что происходит в теле с мышцами и органами при выполнении асан.
Практическая работа.
Как снять напряжение с верха спины, как правильно работать в асанах – позах стоя, наклонах, прогибах и перевернутых позах. Техника выполнения перевернутых поз для безопасности шеи ( ширшасана, сарвангасана.
Место проведения
Master ofBalance

Стоимость:
15 Лева
Контакты : 0885818562 Наталия

Майсторски клас – „Здрав гръб“.
„Причини за болките в гръбначния стълб“
Майсторски клас и практическо занимание

Майсторският клас е предвиден за всички ученици, независимо от нивото на практика, ще представлява интерес и за учители. Ще се научим да разбираме на по-осъзнато равнище как работи тялото в асаните, в това число и при проблеми с гръбначния стълб. Какви са противопоказанията за изпълнение на някои пози.

Провежда се от:
Наталия Алони – занимава се с йога от 2001 г. и преподава Айенгар йога от 2010 г. Притежава сертификат за преподавател по йога от института RIMYI: Junior Intermediate 1

Теоретична част:
Биомехника на гръбначния стълб, определяне на зоните на твърдост и компенсиране в гръбначния стълб, какво става с мускулите и органите в тялото при изпълнение на асаните. Практическа работа. Как да се премахне напрежението във горната част на гърба, как да се работи правилно в асаните – пози в стоеж, наклони, извивки и обърнати пози. Техника на изпълнение на обърнатите пози с оглед на безопасността на врата (ширшасана, сарвангасана)
Място на провеждане: студио „Master of Balance“

Цена:
15 лева
За връзка: 0885818562 Наталия