poster

24 юни 2017 | 07:00

International Day of Yoga в студио Master of Balance

Master of Balance

ул. Д-р Стойчо Йорданов 6, кв. Бриз, Варна

Facebook събитие

Очакваме всички за една практика с Наталия Алони и Мая Шишкова.
От 7.00-9.00
Ще поговорим за Йога-Сутри Патанджали
9.00-11.00