Цени

Еднократно посещение25
Карта за 8 посещения замръзяване до 14 седимици, валидността 30 дена120 лв.
Индивидуално занятие80 лв.
Клас "Здрави крака" за месец50 лв.

Възможно е специално намаление за групи, както и по споразумение.